جستجو در سوالات


0 امتیاز
در طراحی سایت با وردپرس توسط
سلام من تو سایت gtmetrix چک کردم نوشته بود gzip روی سایتتون فعال نیست چجوری میشه فعالش کرد

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

پارسا خان شما میتونید کد زیر رو تو فایل htaccess  سایتتون که توی ریشه ی فایلهای وردپرس هست بزارید 

<IfModule mod_deflate.c>
 # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

 # Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
 BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
 BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
 Header append Vary User-Agent
</IfModule>
توسط
البته پیرو صحبتهای آقا کامیار این کد رو تو اکثر CMS ها که با آپاچی کار میکنند میتونید به کار ببرید طبق توضیحات خود سایت gtmetrix
پرسشهای خودرابا دیگران به اشتراک بگذارید و پاسخ مناسب را دریافت کنید
...