جستجو در سوالات


0 امتیاز
در طراحی سایت با دروپال توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط

وقتیکه وارد ادمین دروپال میشم پیغام خطای زیر رو نشونم میده :

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

چجوری میتونم بفهمم ایراد از کجاست و پیغام خطای اصلی رو نشونم بده ؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (140 امتیاز)
ویرایش شده توسط

برای نمایش تمامی پیغامهای خطا در دروپال دستورات زیر را در فایل settings.php در بالاترین سطح بچسبانید

 

error_reporting(E_ALL);

ini_set('display_errors', TRUE);

ini_set('display_startup_errors', TRUE);

$conf['error_level'] = 1;

پرسشهای خودرابا دیگران به اشتراک بگذارید و پاسخ مناسب را دریافت کنید
...